• Home
  • Giới thiệu

Giới thiệu

Bếp công nghiệp có thể hiểu là ngôn từ chung dùng để chi nơi nấu ăn với một lượng lớn, cung cấp thức ăn cho nhiều người, như: Nhà hàng, khách sạn, quán ăn, trường học, bệnh viện ...

Đăng nhận xét